abena
Globalt PIM-setup
i 88 lande

PIM-løsningen synkroniserer med data fra AX og SAP og er nu kernen i Abenas forretning.

00. Fakta
Global

Abenas produkter sælges og markedsføres i 88 lande verden over.

Medarbejdere

Koncernen har 1.800+ medarbejdere

Bæredygtighed

Bæredygtige partnerskaber med blandet andet Dansk Industri og Roskilde Festival.

Omsætning

4 mia. kr.

Produkter

25.000+

Teknologi

inriver PIM

01. executive summary

To ERP-systemer sammen

Abena har fået en skalerbar løsning, der synkroniserer med data fra AX og SAP, så de to ERP-systemer snakker sammen. Med PIM-systemet er det blevet let at lancere produkter på nye markeder/tenders, fordi produkterne er fuldt beriget.

Webinar: speed up digital and boost sales

Kom bagom cases som Abena, Hay og Fleggaards PIM setup og hør, hvordan de udnytter deres produktdata til at optimere processer. Læs mere her.

02. UDFORDRINGEN

PIM skabte ikke værdi og var ikke skalérbar

Abenas danske afdeling havde i flere år haft inriver PIM, men på grund af en uhensigtsmæssig implementering skabte PIM-systemet ikke den ønskede værdi og gjorde det vanskeligt at udrulle systemet globalt i Abena.

Som en af Europas største producenter af healthcare consumables med et utal af produkter på tværs af markeder havde Abena brug for et velfungerende PIM-setup, så de lettere kunne oprette nye produkter og sælge dem på nye markeder.

03. KONCEPT

Data fra SAP og AX ind i samme PIM

For Abena bestod første del af projektet i at løse de performance-problemer, som den eksisterende implementering led under.

Den største del af projektet gik ud på at skabe ét sammenhængende data/proces flow på tværs af landegrænser. Det skulle lette berigelsesprocessen for interne brugerne og give kunderne en mere ensartet oplevelse på tværs af kanaler.

Hvor starter produktskabelsen?

Opgaven blev kompliceret af, at Abenas forskellige filialer baserede sig på forskellige ERP-systemer og masteringflows. I den danske afdeling startede produktskabelsen i PIM, som skød videre til ERP (AX), mens de udenlandske kontorer startede i ERP (SAP), og derfra kom dataen ind i PIM.

Det er ikke et setup, man møder hver dag, og derfor måtte IMPACT skabe en brugbar løsning, hvor begge flows kunne sameksistere i inriver PIM. Løsningen blev at binde de to dataflows sammen i samme PIM-system, så danske produkter kan oprettes i PIM, mens andre skabes i ERP.

Det er en af de løsninger, jeg er rigtig stolt af. Vi har fået sat skik på PIM, fjernet tidligere tiders uhensigtsmæssigheder, så vi har en skalerbar løsning, der samtidig håndterer en meget komplekst mastering-udfordring uden at forvirre brugerne.

Sune Rasmussen, Manager Master Data PIM
Sune RasmussenManager, Master Data & PIM
04. PROCES

klar dialog hele vejen

For Abena var det vigtigt med en partner med de samme værdier og tilgang til samarbejde, og det var afgørende for valget af IMPACT.

Gensidig respekt, lydhørhed og ærlig kommunikation var nøgleord for Abena. Derfor har samarbejdet også været præget af en meget ærlig dialog om, hvad der fungerede, men også hvad der kunne forbedres.

abena

Gennem hele projektet har vi haft en meget ærlig dialog med IMPACT, og det har gjort, at vi sammen er lykkedes med at lave en unik platform, der performer og understøtter brugere på tværs af hele organisationen.

Martin Kortbek NordentoftCIO, Abena
05. Løsningen

Fokus på performance og smidighed

Før IMPACT kom ind i billedet, var Abena udfordret af, at nogle produkter var længe om at loade.

Som det allerførste startede IMPACT med at optimere deres PIM-løsning. Den eksisterende datamodel blev kigget efter i sømmene for at finde frem til optimeringsmuligheder, og så snart løsningsforslagene var klar, lavede inriver et code-review ud fra best-practice, så vi i fællesskab kunne optimere Abenas setup hurtigst muligt. Efter bare to dage var performance-problemer reduceret til en femtedel.

Fra start har det været vigtigt at holde tungen lige i munden for at binde de to forskellige ERP-systemer sammen med et samlet PIM-system. Fokus har været på proces, flows og brugerrettigheder. Hvem fylder data ind, hvad har de enkelte brugere rettigheder til, og hvordan synkroniserer vi data på tværs af systemerne? Det var nogle af de spørgsmål, som løsningen skulle tage højde for.

abena

For at give Abena en skalerbar løsning har IMPACT lavet et setup, der kan håndtere, at data fra AX synkroniseres med PIM og ikke data i SAP, da dataen allerede er i systemet. Det betyder, at brugerne skal være meget opmærksomme på, hvilket system de beriger data i.

Derfor er der arbejdet med forskellige målgrupper af brugere i systemet, som har forskellige rettigheder til at se og ændre i PIM.

Mantraet har hele tiden været at gøre det så simpelt for brugerne som muligt.

IMPACT gik til Abenas PIM med en nysgerrighed og tro på, at de nok skulle finde en løsning på Abenas udfordringer. Det har gjort, at de har skabt en helt unik løsning, vi ikke har set før.

David MolinSenior Business Solutions Architect, inriver

Med løsningen snakker Abenas to ERP-systemer sammen og sender data til PIM-systemet, så brugerne i forskellige filialer let kan berige produkter og lancere produkter på nye markeder.

Som et lille sideprojekt har IMPACT implementeret en mere simpel PIM-model fra bunden for Abenas datterselskab OX-ON. Til forskel fra moderselskabet er OX-ONs løsning bygget på inriver Product Marketing Cloud, som er inrivers nyeste satsning. Det giver Abena mulighed for at vurdere, om eller hvornår de vil skifte til inriver cloud.

06. Resultat

PIM er nu kernen i forretningen

For Abena er PIM ikke længere kun et redskab i marketingsafdelingen. Alle afkroge af organisationen på tværs af filialer er i gang med at tage systemet til sig og bruge det både til produktoprettelse og -berigelse, så PIM i dag er kernen i forretningen.

Det betyder, at det er let at lancere produkter på nye markeder/tenders, fordi produkterne er fuldt beriget, og alle færdes hjemmevant i systemet, så produkterne kun er få klik fra at blive lanceret.

Det er også blevet lettere for dem at producere fysiske kataloger, fordi deres kataloggenereringssystem med det nye PIM-setup har fået en kilde, der kan levere det rigtige data fra ét sted. Der har gjort det meget lettere at udvælge produkter, gruppere dem og tilføje dem til katalogerne.

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Sune, han kan fortælle dig meget mere om casen.

Sune Rasmussen, Manager Master Data PIM