Do's & Don'ts
under din digitale
transformation

1009 mia. dollars i 2025: Antallet af digitale transformationer stiger eksplosivt, men op til 70% fejler. Hvorfor?

Ny analyse: I 2025 vil der globalt blive investeret 1009 milliarder dollars i digitale transformationer og ny teknologi. Men op imod 70% af projekterne når aldrig målene. Hvor ligger forskellen på succes og fiasko?

Tvivlsom 1. plads.

Risikoen ved at gennemføre en digital transformation er ifølge en global undersøgelse blandt CEOs og erhvervsledere gået fra en 10. plads til en 1. plads over de største Enterprise Risks på blot ét år.

I en tid med eksponentiel digital vækst og udvikling er det måske ikke overraskende, at risikovurderingen er høj.

Men det er interessant, fordi andre analyser peger på, at en stor andel af digitale projekter aldrig indfrier målene.

Op til 70% af digitale projekter når ikke målene

Ifølge McKinsey vil op imod 70% af udviklingsprojekterne aldrig nå de erklærede mål.

Regner vi ud fra det ovenfor nævnte 2025-estimat, er det digitale investeringer for 707 milliarder US Dollars, som ikke indfrier forretningsmålene.

Særligt de store enterprise-virksomheder med stærke brands, stolte historier og stor geografisk udbredelse kan have svært ved at følge med nyere – og ofte ”born digital” – virksomheder, som langt hurtigere og mere effektivt digitaliserer produkter, services og processer.

Man fristes til at tænke, at selve teknologien er skyld i problemerne, men årsagerne skal findes andetsteds.

digitale transformationer

7 faldgruber:
Hvorfor fejler store digitale projekter?

De gængse problemer med large-scale digitale transformationer involverer typisk disse elementer:

1. Manglende digital forståelse og konsensus hos topledelsen og dermed urealistiske forventninger til mål, business cases, budgetter og ressourcer.

2. Siloopdelt organisering og dermed ringe cross-functional samarbejde, der risikerer at skabe en os-mod-de-andre-kultur.

3. Forretningsmodel, kultur, processer, teknologi og medarbejdere er ikke alignet.

4. Mange tunge legacy it-systemer, infrastruktur og integrationer.

5. Manglende digitale kompetencer hos medarbejderne skaber modvilje mod forandringen, bl.a. pga. frygt for at miste jobbet og den indbyggede ”kritik” af nuværende praksis.

6. Forandringstræthed – fatigue – på grund af mange, lange og kontinuerlige projekter.

7. Dårlig kommunikation og projektledelse, uklare roller og manglende erfaring og nye, nødvendige kompetencer virksomheden.

Det er essentielt at have hele organisationen med sig. Strategien skal komme oppe fra, og alle skal forstå værdien og baggrunden for den digitale transformation. Målsætninger skal kommunikeres klart og enkelt, nøglefunktioner skal identificeres og ejerskab skal forankres på tværs af afdelinger

Claes Bo HansenHead of E-commerce, Montana

Hvad kendetegner succesfulde digitale transformationer?

Det er ikke nogen ny pointe, at teknologien ikke er det vigtigste i store digitale udviklingsprojekter.

Sætter du teknologien på agendaen, før du har styr på din strategi og forretningsmodel, fejler du sandsynligvis. Adopterer du ny teknologi bare for at få ny teknologi ind, er det ikke digital transformation.

Gennem vores mere end 20 år i e-commerce har vi set netop dét flere gange: En organisation, som slet ikke var moden eller rigtigt organiseret, hvorfor de nye systemer og teknologier aldring kommer ind under huden.

4 områder du skal have styr på for at lykkes:

1. Strategi, business cases og organisation:
Hvis der ikke er styr på de tre elementer, stiger risikoen for fiasko markant. Alene fordi du ikke har klare mål og dermed ikke kan forklare organisationen hvorfor og hvordan. Taber du organisationen, taber du det hele.

Der skal være konsensus og opbakning hele vejen fra bestyrelse og nedefter. Opbakning fra ledelsen betyder også de rette budgetter. Ledelsen have hjerte og sjæl med i det. Og de rette kompetencer og organisation skal være på plads, selvom det ofte kræver udskiftning i teamet.

Hos IMPACT er det en fast del af opstarten af nye projekter at udarbejde business casen og tegne organisationen op, så den bliver i stand til at gennemføre den digitale transformation og ultimativt levere stærke kunde-, leverandør- og redaktøroplevelser.

Nemlig Digital Transformation

2. Kommunikation og KPI’er:
Sørg for en kontinuerlig, klar og ærlig kommunikation og skarp projektledelse. Det er afgørende, at medarbejderne i hver afdeling kan se visionen for sig, gør den til deres egen, oplever, at der er styr på projektet, og ikke frygter for deres job eller fremtidige arbejdsopgaver.

Hvis du ikke ved, hvad der betyder noget for folk på lageret eller i kundeservice, er det svært at sætte mål, forklare og vise dem værdien af projektet og nye systemer.

3. Realistiske mål og tidsplan:
Hvis målene eller tidsplanen er urealistisk, vil ingen tro på transformationen, og chancen for succesrate er fra starten lav.

Man skal være villig til at justere planen henad vejen, hvis der opstår uforudsete problemer, som skubber processen. Ellers knækker medarbejderne nakken. Og så skal man være klar over, at der fortsat er meget arbejde efter, man er gået i luften.

En af de største fejl ligger i at tro, at man er færdig, når man går ”live” med alle de nye systemer. De efterfølgende måneder er kritiske ift. at onboarde og lytte til organisationen, rette småfejl og få alle nye processer kørt ind i alle afdelinger

Heinrich DalbyDigital & E-Commerce Manager, Cryos

4. Inddragelse og uddelegering:
Sidst men ikke mindst: Husk at bruge og inddrage dine nøglemedarbejdere tidligt. De har en viden om arbejdsgange, systemer og opgaver, som ingen konsulenter udefra har.

Teamwork og mobilisering af al den gode brainpower hos medarbejderne er afgørende for succes. Sammensæt fra start en styregruppe med repræsentanter fra hver afdeling, gør dem til ambassadører og uddelegér derefter så meget ansvar, du kan, samtidig med at du selvfølgelig kører central projektstyring i styregruppen.

Digital Transformation Vækstmuligheder

Herfra er der kun at sige: Held og lykke med dit digitale projekt. Omstillingen er nødvendig.