PIM vs. MDM – hvad er den rigtige løsning for din virksomhed?

Sådan opnår din virksomhed strategiske fordele med PIM og MDM.

Mange virksomheder lider en smule af begrebsforvirring. Ditte Brix, Master Management Management Business Consultant gør dig her klogere på forskellem mellem PIM og MDM.

Dataverdenen er en verden af akronymer – så lad mig lige starte med at få to begreber helt på det rene. Product Information Management og Master Data Management – også kaldet PIM og MDM. Jeg møder ofte virksomheder, som lider af en smule begrebsforvirring, og det er faktisk meget forståeligt.

Master Data Management er den overordnede betegnelse for det at håndtere sine stamdata centralt i et system som ejer dataene og kan distribuere de kritiske forretningsdata ud til de dele af forretningen, der afhænger af den.

Master data er typisk data, som bruges på tværs af forretningen, og derfor er der et behov for at sikre, at man har ’one version of the truth’ – og her kommer MDM i spil. Master data kan således både være produktdata, kundedata, leverandørdata, lokationsdata, dokumenter, billeder – you name it! 

PIM (Product Information Management) systemer håndterer produktdata og er derfor en del af MDM.

Hvor MDM-systemer er skræddersyede til at håndtere både produkter, kunder, leverandører osv., er PIM skræddersyede til udelukkende at håndtere produkter, herunder hele produktets livscyklus; oprettelse, berigelse og nedlæggelse. Derfor kaldes PIM også for product MDM (PMDM) i nogle sammenhænge. 

hvad er master data management

MDM (herunder også PIM) giver en række strategiske fordele, som vi plejer at dele op i tre temaer: 

1. MDM gør det muligt for virksomheden at vækste 

MDM gør kvalitetsdata tilgængelige på tværs af markeder og kanaler på de rigtige tidspunkter Gennem central styring og kontrol over data og kanaler. Kvalitet i produktdata gør det nemmere for dine kunder at finde de rette produkter og er i sidste ende med til at øge salget, minimere retur og skabe en bedre kundeoplevelse. 

Kunderne er vant til at shuffle rundt online, indtil de finder nok informationer om et givent produkt – så kampen om content og højkvalitetsdata har aldrig været mere relevant. 

Jo bedre content  herunder at informationer om produkter er i top – jo større sandsynlighed er der for køb, og jo mindre risiko for retur, fordi produktet ikke lever op til beskrivelsen eller billederne. 

Har du derudover styr på dine kunde- og leverandørdata, har du en solid basis for at skabe en ensartet oplevelse på tværs af touch points.  

2. MDM reducerer driftsomkostninger og effektiviserer arbejdsgange 

MDM gør det muligt at effektivisere og automatisere manuelle processer. Ved at benytte et MDMsystem til at håndtere f.eks. produktoprettelse, -vedligeholdelses og -nedlæggelse kan ressourceforbruget reduceres betydeligt.

Det giver mulighed for at skifte fokus fra at administrere data til et fokus på, hvordan data skal anvendes, så det sikrer flest mulige fordele for forretningen.

Ved at tænke data ind fra begyndelsen af værdikæden og opsamle data centralt undervejs, som det bliver skabt i organisationen, reducerer man dobbeltarbejde og sikrer en hurtig time to market. 

MDM fjerner ligeledes behovet for at have en masse legacy eller custom applikationer til datahåndtering og giver din organisation mulighed for at fokusere på forretningskrav fremfor it-udvikling. 

3. MDM minimerer risici 

MDM tilbyder mange standardfunktioner til styring, berigelse og publicering af data. Det betyder, at de fragmenterede data i hele applikationsmiljøet er samlet i ét system, og at datasikkerhed og tilgængelighed sikres gennem brugerrettigheder.

Ofte er omkostninger til nye funktioner eller logik hurtigere og mere økonomisk at tilføje til et MDM-system end til et Enterprise Ressource Planning (ERP)-system.

Som IT-chef gør MDM derfor også processen med at tilføje nye applikationer lettere og mindre risikofyldt, samtidig med at virksomheden bliver mere agil. 

Håndtering af leverandører i MDM-systemet giver mulighed for at skabe et komplet 360 graders view på din leverandør, relevante kontrakter og dokumenter, leverandørens hierarkier, kontaktpersoner, etc. På den måde sikrer du, at leverandøren får en ensartet og optimeret oplevelse, uanset hvor i organisationen transaktionen og samarbejdet finder sted. Ved at undgå fragmenteret data minimeres risici i samarbejdet. 

PIM vs. MDM

MDM (herunder også PIM) bruges til at organisere kritiske produktdata for at give virksomhederne en central datakilde, som de kan stole på.

Men hvad er så den rigtige løsning for din virksomhed? 

PIM, som udelukkende stiller skarpt på håndteringen af produktdata, eller MDM, som samtidig med at understøtte produktdata også kan håndtere andre data domæner og dermed understøtte andre dele af forretningen? 

Om PIM eller MDM er det rette for din forretning, afhænger dybest set af tre ting: 

  1. Hvor i forretningen oplever I de største pains i forhold til manglen på god produktdata? Er det i marketing, ecommerce, samarbejdet med leverandørerne, i designprocessen, hos logistik, i butikkerne eller noget helt andet? 
  2. Hvor komplekse er jeres workflowsprocesser og forretningsmodel? 
  3. Hvor ambitiøse er i forhold til at blive en data drevet virksomhed – også på andre data domæner end produktdata, f.eks. kunde- og leverandørdata? 

IMPACT hjælper med at lave en business case, så I er sikret den bedste løsning for jeres virksomhed. Uanset om I har brug for PIM eller MDM, skal systemet kunne understøtte vækst og skabe fundamentet for bedre kundeoplevelser.