Vi skal gøre plads til det uformelle

Hvordan har coronakrisen påvirket IMPACT som organisation?

Fra den ene dag til den anden arbejdede alle medarbejdere hjemmefra, og sociale aktiviteter blev sat på standby. Så hvordan opretholder man et stærkt fællesskab og en sund arbejdsplads, når arbejdslivet er blevet vendt på hovedet? Vi har spurgt vores HR Manager, Janne Bjerring.

Janne Bjerring

Janne Bjerring har mere end 20 års erfaring med rekruttering, medarbejder- og lederudvikling og ikke mindst medarbejdermotivation og -trivsel.

Som HR Manager i IMPACT har hun fokus på at supportere IMPACT som en virksomhed, hvor det er plads til faglig og personlig udvikling og fokus på den enkeltes trivsel.

HR i IMPACT har et ønske om, at PEOPLE som værdi er synlig og konkret i dagligdagen, og at også kunderne kan mærke det.

Janne Bjerring er HR manager i IMPACT

Hvilke HR-tendenser vil vi se i 2021?

Målet om at være en robust og nærværende organisation vil ligge højt på manges prioriteringsliste. Med robust mener jeg, at der er tryghed og stabilitet i vores daglige samarbejde, vores processer, hos vores kunder og ikke mindst i vores teams, afdelinger og kollegaer imellem. Samtidig er det vigtigt, at arbejdsmiljøet i alle afskygninger betragtes som godt og nærværende.

Vi vil også se, at fleksibilitet bliver endnu vigtigere for fastholdelse og rekruttering. En fleksibel arbejdsplads tager højde for medarbejdernes individuelle behov, og det berører alle aspekter af det gode arbejdsmiljø. Når vi forhåbentlig kan bevæge os frit igen på vores kontorer, vil der være fokus på at få implementeret en fleksibilitetspolitik, som rummer det bedste af de erfaringer, vi har oplevet i de måneder med corona.

 

Hvordan har coronakrisen ændret IMPACT?

Coronakrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt både ekstern og intern kommunikation er. Den interne uformelle snak skal finde vej på nye måder, nu hvor medarbejderne ikke længere mødes i kantinen, ved kaffemaskinen eller til fredagsbaren. Der skal være stadig gøres plads til det uformelle med kollegaerne. Særligt nu hvor vi arbejder meget mere hjemme. Det uformelle og det sociale aspekt er med til at skabe et stærkt tilhørsforhold til hinanden og til IMPACT.

Vi skal samtidig anskue performancekulturen fra flere vinkler – end kun tid og penge. I stedet skal vi udfordre, hvordan vi kan måle på trivsels- og samarbejdsparametre og få det ind i det overordnede måbillede, vi måler på.

 

Hvilke HR-tendenser fra 2020 tager du med videre i 2021?

Krise eller ej, så er kulturen uhyre afgørende. Særligt for en virksomhed som IMPACT, hvor medarbejderne normalt bruger meget tid sammen udenfor arbejdet.

Janne BjerringHR Manager

Krisen har gjort, at vi har været tvunget til at tænke kulturen ind i nye sammenhænge, og det vil vi fortsætte med.

Vi kommer også til fortsat at have meget fokus på vores ledere. Lederrollen har ændret sig i 2020, fordi vi som ledere har skullet forholde os til, at det sociale og uformelle aspekt ikke nødvendigvis sker automatisk som før. Derudover tilføjer medarbejdernes helbredsmæssige sikkerhed, etablering af hjemmearbejdsplads og trivsel under corona nuancer til lederrollen. Det har fået endnu mere fokus, og vi skal hjælpes ad med at håndtere det bedst muligt.

 

Hvad står øverst på din prioriteringsliste for 2021?

Der er særligt to ting. Vi skal i endnu højere grad omstille os til at være en robust organisation i flere henseender. Krisen er her, og den har lært os noget vigtigt om kultur, trivsel og remote/online arbejde – på både godt og ondt. De erfaringer skal vi tænke ind i fremtidens kulturarbejde og ikke mindst i dagligdagen.

Derudover vil jeg også fortsætte med at udfordre, hvordan vi kan dyrke og fastholde vores pre-corona sociale kultur. Vi må ikke sætte vores kollegiale relationer på standby eller stoppe med at bekymre os om hinanden – blot fordi vi ikke fysisk er på kontorerne.

 

Er der noget fra 2020, vi ikke skal tage med i 2021?

Vi skal stoppe med at tro, at dagligdagen kan fungere, som den plejer – bare remote eller online. En digital arbejdsdag stiller nye krav til trivsel, sparring og samarbejde, som man skal tage hånd om.

Det stiller endnu større krav til at være nærværende i vores relationer med kollegaer og samarbejdspartnere.

 

Hvad betyder en digital arbejdsdag for dit arbejde?

Vi skal skabe en ‘ny normal’ for at trives, når møder og arbejdsopgaver foregår remote.
Face-to-face dialog, aflæsning af hinandens kropssprog og mimik er vigtige elementer, som vi alle har behov for i vores relationer. Når vi skal interagere på skærmen i længere tid ad gangen, bliver vi afkoblet fra det, så det skal vi få ind på andre måder.

Der dukker også mange nye spørgsmål op på HR´s bord som: Hvordan sikrer vi, at vores kollegaer trives med remote arbejde? Hvordan skaber vi de uformelle og tætte dialoger, når vi ikke er på kontoret? Hvordan inkorporer vi de gode arbejdspladser i hjemmet? Hvordan afhjælper vi med at få adskilt arbejde fra fritid? Hvordan sikrer vi teamsamarbejdet? Hvordan sikrer vi relationen med kunderne? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal hjælpe med at svare og handle på, så vi alle trives bedst.